مرکز آموزش
RSS Feed
مرکز آموزش : سرویس ایمیل
برای اتصال ایمیل خود به برنامه Gmail اندروید ابتدا وارد تنظیمات(Settings) گوشی خود شده و بدنبال گزینه حساب ها(Accounts & sync) بگردید و آن را باز نموده و مطابق شکل زیر پیش روید: